Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XVI.

Rüsoan pensant. Ce n'est point de 1'espaee quc je dois ohercher la dignité, mais c'est dn règlement de lu pensee; je 11 aurai pas davantage en possedant des terres.

Par 1'espace Tunivers me comprend et m'engloutif, par la pensee je le comprends.

Pascal.

Toen Graaf Rostowzeflf alleen was achtergebleven, staarde hij voor zich uit, zonder de voorwerpen die hij zag, te kunnen onderscheiden. „Welk een dag!" zuchtte hij, „en dan? moet ik het haar zeggen en haar voorbereiden?"

Na rijper overleg besloot hij tot het laatste, wetend dat Mitrofan Saweljewitsj en diens zoon tot alles in staat waren, wanneer het gold slechte bedoelingen te ontwikkelen en uit te voeren.

Een gevoel van machtelooze woede bekroop hem bij de gedachte, dat een man als Michael Mitrofanitsj de oogen op Olga Wadima had duiven slaan ! Schanddaden, waarvoor menig ander zou terugdeinzen, had hij in koelen bloede volbracht! Ooggetuigen daarvan verschenen voor zijn geest. Eén snood feit vooral herinnerde hij zich, dat, door Michael gepleegd in het volle bewustzijn, nuchter, hem kenmerkte als een laag, dierlijk schepsel.

Sluiten