Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenmaal - tweemaal, - ten derde male! Reeds vóór Graaf Rostowzeff en zijn dochter weder vasten grond het ;,ïrC^n' ^ h0t geM ^ ZÜ bÜ haddon,onder

klonGkdhe?mI h6n' G°d S1Jare °nZen ^ - en de jonge Barisjna!" En een stem overschreeuwde al de andere, éen gestalte dronc

"VSfXT T! ht" WaS IWan'"* "» * ««ie ,njanja\ - Olga Wadima >verd m die ure zicli bewust van een vaag ïoor

gevo.1 van angst. B|) intmtie gevoelde zij, dat indien er Iwaad en

rr zïï, .r m tee,re - *- - -

wacL^'rriitui,ri)ddrHd9 beWegeI«k6 menschenmuur tot aan het achtend rijtuig, dat door vriendelijke handen herschapen was in

een bloemen-prieel met slingerende sparrentakken

De paarden, onrustig geworden door het oponthoud en de kransen die men ook over hunne hoofden en flanken had geslingerd stoven

in pijlsnelle vaart huiswaarts!

Bij het uitstappen had het jonge meisje even gelegenheid Vasili te vragen, wie dien nacht in de„ stal zou slapen en töen hh te"

geruit'0 ad'd,,t hijzeifet»

'.iCh' Van 'Jt" zomei"nacht bescheen het voorplein — en zilver zto keelt eT"8 !" bas,Mrd ^h«Sa»l, die helderder tonen uit « 2 , "*■ """ z»nbrMto™ '■> «nlere streken.

sertL™ *" M<"e' geuren; witte klaver,

ngen, jasmijnen, wilde theestruiken en andere gewassen wed ijveiden in streeling voor de zinnen.

De loom afhangende, met witte bloemen beladen hu-™ den lijsterboom Herkoosden de aarde, die bezaaidtjmet% "wl sterretjes, blinkende in het bleeke licht. '

„Tjuut-tjuut-tjuut-tjut-tjut-tjut! klonk het eerst lang en slenend

Z "JÏÏVS- '7en ,e elnd,ge"-

op grootere afstanden^ ~ «W»

Olga naderde het donkerbruine vogeltje voorzichtig, en ofschoon z((

9"

Sluiten