Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XVII.

Certains malheurs, distilles peu a peu commc 1'eau qui tombe d'un roeher, crensent dans ur.e t\me des traces plus prufondes que les grandes catastrophes.

Hekky Gkéviixf,.

Sinds^ eenige dagen was Iwan, de staljongen, verdwenen ; na den St. Jan's nacht was hij niet meer gezien geworden, en alle naspoïingen bleken vruchteloos. De betere geest in hem scheen gevlucht te zijn voor den demon van den alchohol, waarvan luj ruimschoots gebruik had gemaakt, en Graaf Rostowzeff wilde juist een plaatsvervanger aanstellen, toen Vasili hem kwam melden, dat de langgezochte dien nacht was thuisgekomen.

Wadiem Alexandrowitsj vermaande den koetsier htm geen verwijten te doen, en liet hem bij zich ontbieden. Hij vvus ttn prooi aan een hevige gemoedsaandoening, en wist niet hoe lu handelen met den jongen man. Zijn eerste gedachte was hem te ontslaan doch hij besloot ten slotte hem op zijn plichtverzuim to wyzen, en het nog eens met hem te beproeven, ter wille van zyne arme oude moeder.

Iwan trad binnen, kuste zijn meester eerbiedig de hand, en sprak een verontschuldiging, die als een van buitengeleerde les klonk.

Sluiten