Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen — zij begreep haar vader niet.

Hoe meer dit bewustzijn tot haar doordrong, des te meer ginzij ei onder gebukt, maar wat hielp het haar, hem te vragen naar iets, waaiop hy het antwoord schuldig zou blijven?.

Hy vermeed haar stil onderzoekenden blik - en zêide haar niets Op een snikheeten dag in de maand Juli reed zy met Mademoiselle

naar de naburige stad en zou eerst tegen den avond terugkeeren. °

Vasili had groote moeite de met de voorbeenen in het zand krabbende Orloffs' in bedwang te houden, en nauwlijks had ook

H^hortld f P!aatSgen°men' 0fz« v'°Sen pijlsnel voorwaarts. Het hoitend stooten der elastieke banden van het lage rijtuigje op

lijk Die weTdheih°UHen landW6g maakte een gesprek bÜnu onmogeAltn , , 6 t0t een der eigenaardigheden van het district

en uit den omtrek, de landheeren zoowel als de boeren, moesten em voor een gedeelte voorzien van grint, zand, of keien. Tweemaal sjaars reed een beambte uit de stad er in snellen draf overheen pr^end hier, schelend ginds, al „aar gelang zü„ stenrnTgZ' Of de ,W0dki' welke men hem had aangeboden.

In vroeger tijden werd er nauwkeurig toegezien, dat de bruggetjes over twee greppels heengelegd, genoeg tussenruimte hadden om

dit aTdta , Z'J" " ln lolen "8S™- De «"lenen waarom zbo faMk 7t ZlJ'\ W"6° Va° 200 «ard, en

te vragen " """ naar »

De beambte nam den boer, wiens gedeelte luj moest doorrilden met zich op den wagen. «ooriijcien,

Bij een brug gekomen, gebood hy kort:

„Kruip er onder!"

Dan gehoorzaamde de man, en wanneer de ruimte niet genoog „f te „mal was bevonden, werd hU gestraft. Ja t a, ° gebeurde in vroeger tijden.

J" het. b°/ch gekomen, beval Olga Wadima langzamer te rijden en ademde den heerlyken dennengeur met volle teugen in gekruid uoor dat eigenaardige, dat de zomerwarmte aan het let Z dennennaalden geeft Mpt- wiHo o i • i t •

Met Wltte schuimvlokjes bedekt stapten de

Sluiten