Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üAèb mïiil""-men' ee' 'k ga Slapen' ~ Maar ,aat m« nu aI'een, Toen ging Boris heen.

voegen, ÏÏTWITchT T. "" dC m"""'

iz ":kken' f

Finnüm? WCl Sp°edig thuis lnoe^ komen.

overgelaten ]\eiUdenktafh^°St|TZeff aHeen' 60 geheel aan zichzelven

ss z \:tK =^s - - --

- «e»ó;dii7ifd/0«:,ien -

.? r tn wj?sF* r:;,=e-

rrIirt„V°r"n'det-°0lgae VClte'h°P hemla3n' Ecnler^Inegedachte „Haast u t de tHd is S'Z «**"*»■

:nsz zr * m"°<°

A-wsarsswar^

vooi een wijle ontspanning ' e'tluJ>

alles bekennen zal aan zijn dochter, straks ' J

"»*»

b]ad"pfpjair"r» s„rrn **** *>»*>«

bruidsschat. ° " V"°' 'let driedut>bele van den

cn wü z""e°

en ik!" ' W1J tez;imen mogen zijn, jij

Echter, na eenige oogenblikken roept hjf, .Neen, het kan niet,

Sluiten