Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weggestorven, of hij hoort een doffen slag. Verschrikt ^riint h« i

~ "" "" T""' tk",t wal

bi ne„ cïoTLr, ^ "e03e"Jk"' **»<»*«»>«£* Dinnen... Oioote God! Z1)n meester in zwijm, of dood

bare vreugde, dat de graaf nog leeft!

izizi2t?r' r i""tier te ",,,en' - -

En Korts tTZ olTZ TZ T """ ï~ """ *«• 11 vvaaima, aan de jonge Gravin dip mpt

een blos van vreujde „eHicht lra„Wanrl, keert. H« "

SS:;=*==="== tb szsSsF5

Zijn oude ledematen schijn™ jeugd'lg<, "«rLlf te" hVh™8""-

trjsrjt x z^;i -7-

met zachte woorden, om dan wederom™? v^ke^over te^r Maar in zijn binnenste is slechts nlnt<s v„ ,• -

jonge, verschrikte meesteres en in een snik uithnt "rf ^ Z"n afgebroken: De Barien i, ,J- cen.&nik uitbarstend spreekt hij mien 18 Ziek 0,1 ei' IS om een dokter gezonden!»

Sluiten