Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

etchT' S,0"e' de S,of - OP komt

getacM6""!!! ïff Ce°ie0 °<«e"Wikl«n "iet den Idder door.

"■ -de be<i,e"den "ebb« -

Dan hebben de geneesheeren het vertrek verken ■/■■ 4. Hun kunst het leven „,et „eer LreÏZT\et kZ'Z„ met haar vader. nd ulleun

dif Lrstl-ükt1611 ^ koortsachti^e beving> bij elke seconde

„Lees, lieveling, uit mama's bijbeltje," fluistert hij In een ommezien bij hem terug, opent zij het boek Haar oog valt op het laatste vers, van Psalm 38:

„Ne m'abandonne pas, Éternel!

Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi!

V iens en hate a mon secours,

Seigneur, mon salut!" —

„Monsalut!" herhaalt hij, met bevende stem

Dan ligt hlJ een wij|e zoo stjl) dat z.. meen^ h.. ,s n.et

een vliestne"" """ * ^ * vertrek als

b.r;r;,pe"e na<lert nit "ot -—•**. - *

8eW°rden' ~ e" b"iten k« 1» "acht.

gelaat. uiraruKing van kalmte over zijn

Dan opent hij de lippen.

l«ste"J;e bU,8t *» - hem' <"s « indrinken de

„Vergeving, kindje." Een korte pooze: „Wadiem'" „Fenielsïa".11..66""6 ^ klinkt aIs stervenszucht:

-FenielsiS'"d6ml00ze SPannlng' N»s ««""«I «luistert hii:

12*

Sluiten