Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En terwijl zij het spoedig antwoord op den brief toejuichte, vermoedde zij weinig, dut de eenzame vrouw in de kloostercel een diepen zucht slaakte en een smeekbede tot den Almachtigen God opzond, om haar kind te sparen, nu zij niet meer kon zeggen dan zjj had gedaan...

15

Sluiten