Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXVIII.

•Je rêvoig d'un oiselet

Qu'nn enfant eniel torturant

1'our sentir palpiter ses flanes.

Jc revais d' une ten-u eomme matornelle

Avee des siestes d'ombi-e et des fiülii d'ailes

Et des allees de revei blanes.

Je rêvais eomme d'une sccnr Au lèvres uniques de douceur Et belle et ehaste, et femme et socur.

Kaiix.

Daar liet de eerstvolgende dagen aanhoudend regende, en de landwegen kleine moerassen begonnen te vormen, waardoor zij voor mensch en dier onbegaanbaar waren, kon Wadiem geen uitvoering geven aan het plan, Vorst Machlin een bezoek te brengen.

En tot groote vreugde der bewoners van .Nicolskoé,' verschenen ook die van ,Sergejewka' niet. Zij kortten den tijd met spel en drank, maar niettegenstaande Mitrofan Saweljewitsj het doel van zijn streven naderde, was zijn humeur er niet op verbeterd. Hij koelde zijn ontevredenheid aan zijn zoon, hem zijn onverschilligheid verwijtend. Indien hy zich flinker had getoond jegens het jonge meisje,

Sluiten