Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r rer« ™rro™"aen:

verweten hem, dat z|Jn slecht onderhouden ouderwetschemidilnc11 de geringe werkkrachten der afgebeulde paarden die hlï hun »™

een,ge dagen In hel ja„ ^ ^ J ^ ««

moest geld worden verschaft! Alles verviel bii d^n a rÜT V°°r dC van hun heer.

regens ^ ££ ZS^TJZ

schen twee boomen bevestigde pla„^8£ Z

~ „T;irr zlch —-•* - - -

zij vonden den welbekenden weg naar het bouwvallig dak waar wat slecht hooi en stroo gespreid lag en zij dronken uit eén der regenbakken langs den weg. Zij waren te oud, te slecht dan dat

rihter wi"r,8M,n- **»»

zou slechts eenige roebels opbrengen En het was in de schaarsch keerende uren van nuchter nadenken, dat Mitrofan Saweliewit*-

Tafdacht' M b;mkrr W"Ch"e aa" Poorten van ,Sergejewka.' dacht hij aan de woorden der arme Aeaffh dom- i,Pm

ÏST S"t'; T "" W"de er nu' V!m trekken op de 'eene of andere

en voorzichtig als hy £ "* *"*» « -

Ook dacht hij aan een van den geneesheer ontvangen briefie waann deze beu, mededeelde, dut Olga Wadima's zenuwefnieÏS genoeg waren om veel aandoeningen te kunnen weerstaan en lui «nstigaandrong op rust voor de jonge gravin, in de eerstvo,^

En daar Michaël, het denkbeeld een zieke vrouw te huwPn nnH

SkI„rSChee"' bdde eerbied»*m<to Sawadsky-szichin

Bij ieder bezoek aan .Nicolskoé's onderhoorigen, f of het Widiem

Sluiten