Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als er heuvels zijn beklommen in vluggen stap, en het dooi diepten gegaan is op een draf, worden de honden losgelaten en klinkt onder gehuil en heftig bassen, een langgerekte toon: „Zoeken!

En daarop stuift de toch reeds onregelmatig geworden stoet uiteen, om met bliksemsnelheid den voorrijder en de honden te volgen, terwijl de bodem beeft onder den krachtigen galop.

Nu begint echter de kwelling der beide Sawadsky's, want hun paarden vermogen niet meer te volgen, al nopen hen ook de berijders

met sporen en karwats.

Wadiem, die de oogen op hen gericht heeft, ziende hoe zij Olga Wadima's ,tarantas' willen naderen, wendt zijn paard en begeeft zich ijlings tot hen. En het schijnt hem toe, als zonden uit de verte twee geliefde oogen een dankbaren blik ....

Het deelnemen aan de jacht is voor Olga een overwinning op zich zelve. Want, hoe opwekkend de aanblik zij van den bonten stoet, hoe heerlijk mooi het hoorngeschetter door de stille heifst lucht klinken moge, het alles kan niet de folteringen doen vergeten, door het opgejaagd wild uitgestaan!

En nu zij ziet naar die krachtige, als door een en denzelfden hartstocht bevangen mannen, die, op rennende, brieschende paarden gezeten, een klein verschrikt diertje najagen, gevoelt zij een gioot medelijden en afschuw voor het bedrijf.

Eens heeft zy gezien in de oogen van zulk een klein slachtoffer. Het was een haas, nederstortend, door vermoeidheid uitgepiu. In het nauw gedreven door de huilende, keffende honden, was het neergevallen, alle spieren aan het lichaam verstijfd . . . dood, en

toch nog ademend ....

Toen kreeg zij het besef, dat men doodde, öm te dooden, en niet uit eenigen wensch naar buit, want het vleesch van het opgejaagd wild wordt zelfs door de honden versmaad.

En zij vroeg zich af, of al die menschen wreed en vieemd zijn, öf dat zij zelve anders is dan dezen, overgevoelig en daardoor onrechtvaardig ?

„Huiswaarts!" blaast de voorrijder.

„Gevonden!" juicht de kleine schaar van opgewonden ruiters, en wederom zetten allen zich in beweging om voort te gaan tot den

Sluiten