Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V onbewus' -

Waarom was het zoo moeilijk, goed te zjjn ?

erfan^f"„"mfnT " °Mm" «

vroeger zii h ^ minzamer jegens hem was, dan

niet™;e.E„si':ê zifmn,?M hm »*>«• ^

oog van een meester behoeWT^steS"'ka'.dnUoo zeer hel Zü vermoedde evenmin datziinh^T St.!ek,liet' doch Z1J zeide niets.' doch dat hij metTn Tl "?,kenuiterliJk verloofde golden,

gevoelens, die haar op dien eenen heifst ^ a'leen' dat de

gemaakt, moesten worden^ u^wisch D^" 7 ^ hadden geen acht sloeg on hnr ■ ' W<lS reden dat zij

wijze nauwkeurig onderzocht^Erf' °Ch S,echts haar eigen handelkwam, om de „fooie Ïllenka - * .** ^ *** dat Michaël

uiten tegenover ^emand^ échter "Tl 7'^d *2 ^ g6heel

roerde geen enkel Lr nl, brieven ^rtrouweip,

Wadiem haa r" b!^n een^'S T de,..Mt^». -elke den. Zij wist dat het nipt- h 1k sc appelijk karakter behou-

-O regelen k°"' ** Z°C'"''U«h»

oni,'nes em «■.

moeder haar toevlucht had l \Wt SChroom: Waar°m zijn geestelijk k,M,tef „niet SZTi" ™ **

En hij antwoodde haa dat Z I"'^ Sie*"e*°" ? -lie van een behoefte aan vot,„~ " 'eden Wlsl' d''"

verdriet had gehad. Tevens ilad lui h " eenz'1ilmllcld' on1"'»! z(l veel woordig verblijf te vraTn H " """«H*A tegen" mgen' dasr ZIJ» moeder haar wilde schrijven.

talhg oTbe'aeh^md"! ™ ^7'""! "" 8,iDstode i»»g en lief. en daken. DeTemef *«»»

er kracht toe had, onlving de aarde no' "" """ Z°n' ™'a°8 2»

-erteenige dagen ,iX^d~frLfdPi)n te

Sluiten