Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En arme Barisjna!"

„Wat komt het er voor mij op aan?" antwoordt zij hem in droevigen toon. „Denk je, dat Kathienka een ongeluk is overkomen?"

„Ik weet niets — ik denk het alleen. De heeren daarginds zjjn tot alles in staat. Zy is jong! Zy is mooi!"

„Mijn schuld, alles, alles mijn schuld!"

„De Barisjna kon zoo iets niet denken, omdat zy goed is en rein, en zal het den ouden man vergeven, indien hij haaronnoodig schrik aanjoeg!"

„Mocht het daarby maar blijven, neen, jij zoudt zoo iets niet zeggen, indien je er zelf niet bevreesd voor waart! Boris", vervolgt zy, „ik heb hier niemand dien ik om raad kan vragen, want Kathienka heeft mij doen beloven, geen dokter te laten komen. Jij bent oud, en kent het leven, beter dan ik. Hoe moet ik handelen?"

„Ik zou haar niets zeggen, doch op haar letten, en als het waar is, zal de Barisjna zelve weten hoe te handelen."

„Dus geen dokter?...

„Neen Barisjna, als het leed moet komen, komt het ook zonder hem!"

Zij reikt den ouden man de hand, die hij eerbiedig kust.

„Laat mij nu alleen, ik dank je Boris!"

„Kathienka, arme, kleine Kathienka!... En Vincent?"

Sluiten