Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d,cn * 2u,t k-

m je vergeeft, en je huwt» W ™»

aan .e ver,,e,pen, 41s LTÜ^ " * "*«

»rr^.

tzïxzr

tsxMr-»zr •* k— « ere

«Moord?" riep zij als wezenloos, „Moord?"

HeIhT'h,beT'ig<i,e Wad""a' 'Zweer' °" "« *»<> van den aanbood' je * h^n « XSf!

°"Lzr:rz %z.z ^ ~

-J -tond op, en het kruis met de vreemde liinen vin i

xnxsz.r —.X^r

tefeeï to'de ""M' W "*• het Cllris'

En deze deed den heiligen eed.

,Ik zweer" stamelde zij - ,Ik za] .,neS/ al|es zeggen „

«ede ZmZJtZ Z'rZ^' °V<"' "" de meeSte'eS

18*

Sluiten