Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXXV.

Het leven is geen scherts en geen spel, het leven is ook geen genot, het leven is een zware taak. Zelfverloochening, bestendige zelfverloochening, dat is de geheime beteekenis, dat is het raadsel, het wachtwoord. Niet op de verwezenlijking van zijn lievelingswenschen en idealen, al zijn ze nog zoo schoon, maar op de vervulling van zijn plicht moet de mensch bedacht zijn.

IWAN TuROEKJEFF.

Heilige avond.

In de groote eetzaal van .Nicolskoé' legt Olga Wadima, met behulp van Mademoiselle, de laatste hand aan de werkzaamheden van dien dag. Zij hecht de beschreven strookjes papier aan de verschillende kleedingstukken en andere geschenken voor de onderhoorigen en vult de borden nog eens aan met suikerwerk, noten, appels en andere zoete versnaperingen.

Het vertrek schittert in den schijn van talrijke waskaarsen, die uit de bronzen lustres aan den wand een vroolyk licht verspreiden. En op de plaatsen waar het niet genoegzaam door kan dringen, stralen groote petroleumlampen hun schijnsel uit.

Sluiten