Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik groet u, Wadiern Alexandrowitsj Rostowzeff Dit is uw naam!

Sawad.sk v.

ges?hré™en "'1ef °V<"'' - verwt",te'<"i «w. «ver heigeen hj had

„Mijn haat vloeide saam met den inkt uit mijn pen' En Satan mijn beproefde vriend, gluurde over mijn schouder " '

Toen begaf hij zich met het blad papier in de hand naar de kamer waar Mkhaël onverschillig voor zich uit tuurde, terwijl een zware blauwe damp hem omhulde.

Mitr0fa" SawelJewitsJ uitzinnig van vreugde. „Lees. , en h(j duwde hem den brief in de handen.

Terwijl deze kennis van den inhoud nam, sloeg zijn vader hem opmerkzaam gade, mompelend :

„Het zal mij geld aanbrengen, mijn middeltje. Michaël moet mijn d ensten goed betalen, of ik zeg hem, dat dit alles slechts een verzinsel was, bangmakerij, anders niet."

Michaël vouwde den brief dicht.

„Dit is een van uw weinige verstandige zetten," klonk zijn lofdoch M.trofan was zoozeer door gedachten aan wraak en winst in beslag genomen, dat hy geen acht op de koele woorden gaf

„ eeft u dezen brief wel alleen, zonder hulp geschreven ? U schrijft anders met zoo mooi," zei hij op wantrouwenden toon.

„Geheel alleen," betuigde de ander niet groote zelfvoldoening Miin makker Satan gaf van tijd tot tijd een stootje aan mijn pen, dat is alles " „Luister nu goed. dan zal ik je zeggen wat Je moet dl Se 11e woi ingesloten bij een schrijven van jou aan Wadiem Hierin raad je hem, den inhoud van het verhaal, aan Olga Wadima mee .e doelen, onder de bedreiging dat i k het anders zal doen ^volgens zorgen wij er voor, dat hij een en ander in den nacht' die het tweegevecht voorafgaat, ontvangt. Ik neem aan dat ie ook hieivan de fijne bedoeling begrijpt. Hij zal na het gelezene niet kunnen slapen, vermoed ik; z«n hand zal daardoor minder vast zjn

*h 0^r? StaatJ dit Vermindert -g zijn kansen, die g,ng

zijn, door het andere middel."

20

Sluiten