Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XLIII.

.... Trust no futiivc liowevcr pleas.mt Let tlie dead pust burv its dcad:

Act, net in tlie living present,

Ilenrt within, and God o'erliead !

Lonofellow.

Er was een gevoel van rust over Olga Wadima gekomen. Zij aanvaardde haar taak vol ijver en nieuwen levensmoed. En het stemde haar dankbaar jegens God, dat zij een doel had om voor te leven, het gelukkig maken der groote kinderen, die aan haar liefderijke zorgen waren toevertrouwd. Het was mooi te mogen insluimeien met het bewustzijn iets te zijn geweest voor anderen, te hebben mogen helpen met gaven van hart, zoowel als van stoftelijken aard. Zij troostte niet meer als vroeger, als eene die volkomen vertrouwde, zelfs daar, waar zij eigenlijk niets verwachten kon, doch als eene vrouw die het leven zag van nabij. Kathienka, die over eenige maanden moeder zou worden, was in de naburige stad, en het jonge meisje bezocht haar bijna dagelijks. Met dankbare vreugde bemerkte zij de gelatenheid, die over de aanstaande moeder was gekomen, en die zelfs met verlangende

Sluiten