Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen, zal het overweldigend zjjn, vernietigender dan het vuur, dat dien dag heeft gewoed, echter weet zij het nog niet....

En terwyl zij eenige voorloopige schikkingen maakt voor het personeel, berekent zij wanneer Wadiem zal kunnen komen.

Voor zij, tegen den morgen eindelijk, zich ter ruste begeeft is een gevoel in haar ontwaakt van geheel als vreemde tegenover alles en allen te staan. Zij bevindt zich temidden der onderhoorigen doch anders dan vroeger.

En, beseffend dit gevoel, vraagt zij zich af, of zij wederom gestorven is? ... .

22

Sluiten