Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik mor niet langer, doch ik buig mij ook niet, zooals voorheen, ihans sta ik tegenover de gestalte, die ik vroeger reeds op mijn weg ontmoette: het noodlot, dat is: de nood van het lot!

„Met dit bewustzijn nu woeker ik. Het werd duur gekocht. Slechts een wonder zou het mij kunnen ontnemen, doch een God slechts schiep te wonderen op aarde. God ?...

„Ik ben bedroefd geweest, dat ik Hem niet meer in mij voelde

als vroeger. Ik heb teruggewenscht de uren, toen ik nederknielde en Dau.

„Maar ik kan niet.

„Er zijn uren in mijn leven geweest, waarin ik mij dierbare wezens heb pyn gedaan, omdat ik eerlijk was jegens mij zelve.

TnV u-V711 lk dlt ZliH' 6n Std m«n aantyging jegens God. Indien Hij bestaat, zooals H« zich aan ons kenbaar heeft gemaakt

oor Zijn Woord, dan is Hij de schepper van alles op aarde en wat daarboven is, oneindig, dus volmaakt.

„Zoo Hy volmaakt is, is Hij Liefde.

„Zoo Liefde is Zijn beginsel en het einde, dan zou Hij de schepselen, door zijne hand geschapen, niet onduldbaar doen lijden.

„Of indien dit noodig zijn mocht, moest Hij hun de kracht schenken, om het te dragen, zonder moeite, zonder twijfel, omdat Hij is volmaakt.

„Maar al zou Zijn hand de wonden heelen, die Hij zelf sloeg, dan ware Hij niettemin onvolkomen. Want anders zou Hy niet hebben gescheurd den eenen en gehecht den anderen dag. De wereld met haar vele, stomme wanklanken, met haar stil gedragen smart, en oneerlijke handelingen is eene aanklagende, jammerende disharmonie.

„Een volmaaktheid kan deze niet voortbrengen. Evenmin dus is Hij een God van Liefde, want deze is harmonie.

„Hij is dus wrake.

„Hij deed Zijnen wil. Ook ik zal doen desgelijks. Hij liet mij alleen op een weg, waar de schaduwen donkerden van andere gestalten dan de mijne. Ik zal dien weg volgen, omdat het mij geboden werd door het Noodlot, doch thans met mijn eigen wil. „Ik zelve voer de aanklacht.

„Zelve gevoel ik mij als beschuldigde.

28*

Sluiten