Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap met het resultaat van ons werk in kennis zult willen stellen, geeft U aanspraak op onze erkentelijkheid.

We besluiten met den wensch, die naar we vertrouwen, instemming zal vinden bij allen, wien het Lager onderwijs ter harte gaat, dat de arbeid van onze commissie er iets toe mag bijdragen , het Lager Onderwijs in Nederland te leiden in nieuwe banen, te brengen tot hoogeren trap van ontwikkeling.

De Commissie :

J. VERSLUYS, Voorzitter, Amsterdam.

H. J. VAN WIJLEN, Secretaris, „

J. MULDER, Groningen.

N. OOSTERBAAN, Doesburg.

H. C. STOLK, Zaandam.

H. U. THODEN v. VELZEN, Deventer.

G. H. v. DAALEN, ( Gedelegeerden van

L. C T. BIGOT, f het Hoofdbestuur.

Amsterdam, Dec. 1903.

1*

Sluiten