Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer der vakken, vermeld in art. 2 onder h, i, k, q, r, rbis en t, bijzonder onderwijs geeft:

b. de scholen , uitsluitend bestemd voor het onderwijs in een of meer der vakken, vermeld in art. 2 onder h, i, j, k, q, r, rbis, j en t;

c. de scholen , waarin geene kinderen boven de zes jaren worden toegelaten en geen ander dan voorbereidend onderwijs gegeven wordt, behoudens dat ook deze scholen onderworpen zijn aan de bepalingen van artt. 5 en 73 dezer wet;

d. militaire onderwijzers en het onderwijs, door hen gegeven aan militairen;

c. de scholen voor doofstommen, blinden, spraakgebrekkigen en idioten ;

ƒ. de scholen in gevangenissen, bedelaarsgestichten of Rijkswerkinrichtingen en in Rijksopvoedingsgestichten , behoudens de bepalingen omtrent de bevoegdheid van hen, die lager onderwijs gegeven.

Sluiten