Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 66, De akten van bekwaamheid, volgens de voorschriften dezer wet verkregen, gelden, wat de daaraan verbonden bevoegdheid betreft , voor het geheele Rijk en zijne koloniën en bezittingen in andere werelddeelen.

De akten van bekwaamheid als onderwijzer en als hoofdonderwijzer

d. de algemeene en bijzondere methodiek.

Zij die in het bezit zijn van de acte, bedoeld in art. 62, worden vrijgesteld van het examen, genoemd onder d.

Candidaten of doctoren aan een faculteit eener erkende hoogcschool worden vrijgesteld van het examen, onder a en b in dit artikel genoemd, indien zij, behalve de bewijzen dat zij gerechtigd zijn genoemden titel te voeren, ov er leggen :

1. een bewijs, dat zij minstens een jaar geregeld een college hebben gevolgd in de opvoedkunde ;

2. een bewijs, afgegeven door een directeur cener kweekschool, dat zij op zijti minst drie maanden volgens aanwijzing van den directeur de lessen aan die kweekschool hebben gevolgd.

De acte, in dit artikel genoemd, bedoelt een aanbeveling te zijn bij het voorzien in vacaturen bij het schooltoezicht. (Een deel der commissie wilde deze acte verplichtend stellen voor de benoembaarheid als schoolopziener.)

Art. 65 quittquies. Hij, die zich wenschtte onderwerpen aan het examen, bedoeld in artikel 65ter, meldt zich tijdig aan bij den voorzitter der commissie, voor welke hij wenscht te verschijnen en legt daarbij over

a) de acte bedoeld in art. 62.

b) een of meer getuigschriften van zedelijk gedrag.

Art 66 onveranderd.

Sluiten