Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in een zelfde positie als andere rijksambtenaren. Wordt er een administratieve rechtspraak ingevoerd, dan zullen de bepalingen, die voor de rijksambtenaren in 't algemeen gelden, ook van toepassing dienen te zijn op de onderwijzers.

Bij artikel 33 vond de meerderheid onzer commissie een toevoeging gewenscht. Deze toevoeging komt hierop neer, dat meer in bijzonderheden wordt getreden. Op die wijze wordt naar het oordeel der meerderheid meer nadruk gelegd op de zedelijke opvoeding, waardoor zij des te beter tot haar recht zal komen.

Sluiten