Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPENBARE LEESMUSEA EN VOLKSBIBLIOTHEKEN

□ ACADEMISCH PROEFSCHRIFT IZD

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE STAATSWETENSCHAP AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS DR. J. ROTGANS, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN, OP DINSDAG, 20 NOVEMBER 1906, DES NAMIDDAGS TEN 4 URE, IN DE AULA DER UNIVERSITEIT, DOOR HENRI EKHARD GREVE, I I GEBOREN TE AMBARAWA(N. O. I.). I I

MAAS & VAN SUCHTELEN. AMSTERDAM—LEIPZIG. MCMVI.

Sluiten