Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

het verdeelen der staatssubsidies (392—396); zorg van locale autoriteiten in provinciën, Kreisen, enz. (397).

Staatswetgeving (§ 398—413): inleiding (398); grenzen van dit overzicht (399, 400); iacultatieve en imperatieve wetgeving 401); facultatieve wetgeving (402—408): bibliotheek belasting (403—407), maxima (404, 405), minima (406), algehcele vrijlating (407), referendum en volksinitiatief (408, 409); imperatieve wetgeving (410—412): New Hampshire, Ohio (411), een Oostenrijkse!: plan (412); conclusies (§ 413).

Ten slotte <S 414) 275—344

Bijlagen 345-366

Lijst van geraadpleegde literatuur 367—377

Register 3™~386

Sluiten