Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Er is in de navolgende bladzijden getracht, een beredeneerd overzicht te geven, van wat kortheidshalve aangeduid wordt met: «Het vraagstuk der Openbare Leesmusea.»

Onder dit gemeenschappelijk hoofd zijn gegevens van zeer verschillenden aard samengebracht. Het vraagstuk toch omvat het geheel van proeven en uitkomsten, moeilijkheden en oplossingen, die wel alle haar oorsprong nemen uit éénzelfde evolutie op bibliotheekgebied, doch niet alleen onderling sterk verschillen alnaarmate men haar in verschillende landen zoekt, maar bovendien nog de zeer onderscheiden resultaten zijn van bijzondere overwegingen, hetzij van sociaal-paedagogischen, hetzij van technischen, hetzij van financieelen aard.

De algemeene geschiedenis dier evolutie, zoo verschillend in aanleiding, in verloop en in uitkomsten bij elk volk afzonderlijk, heeft haar beschrijvers gevonden in Ernst Schultze ') en nu onlangs in Maurice Pellisson. 2) De bijzondere geschiedenis der Openbare Leesmusea in elk der landen, waar de beweging doordrong, is opgeteekend in enkele handboeken, artikels en rapporten, elders nog met name te noemen.

Nu dan ook voor het oogenblik in ruim voldoende mate historische overzichten binnen ons bereik liggen, doch in de zeer uitgebreide literatuur over Openbare Leesmusea en Volksbibliotheken nog geen samenvattend werk bestaat, dat de belangrijkste ervaringen, in deze instellingen opgedaan, systematisch rangschikt, vergelijkt en verwerkt, kan het wellicht gewenscht zijn

') E. Schultze, Freie Oeffentliche Bibliotheken, Volksbibliotheken und Lesehallen. Stettin, 1900, 8°.

s) M. Pellisson, Les bibliothèques populaires a 1'étranger et en France. Paris, 1906, 8°.

Sluiten