Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beweging in het boekenmateriaal kan waarnemen: verouderd en stuk gelezen boeken worden opgeruimd, alleen dan weer nieuw aangeschaft, als het nog in de circulatie gevraagd wordt; een zeker percentage wordt steeds op deze manier uit de boekenkasten verwijderd, en de opengevallen ruimten worden aangevuld met de nieuwe aanwinsten, waaronder veel meer doubletten van sterk gevraagde werken dan gewoonlijk in wetenschappelijke bibliotheken worden aangeschaft. In deze bibliotheken is de boekenvoorraad meer stabiel, en sneller aangroeiend. Het parool luidt hier «bewaren», in Openbare Leesmusea «verspreiden».

21. Evenals de keuze van boeken in Openbare Leesmusea door andere overwegingen beheerscht en geleid wordt dan in Volksbibliotheken, zoo is er ook een verschil ten opzichte van de aanschaffing in wetenschappelijke bibliotheken. Met het voorbeeld van Volksbibliotheken voor oogen, wordt de raad gegeven: schaf allerlei «maar geen enkel boek dat wij zeiven noch zouden willen, noch kunnen lezen»1); ten opzichte van de wetenschappelijke bibliotheek ligt de zaak anders, en de bibliothekaris zal in ieder bijzonder geval opnieuw te beslissen hebben. In het algemeen zal hij voor de afdeeling ontspanningslektuur, «fiction», alleen die boeken te kiezen hebben, die letterkundige of sociale waarde bezitten2); en voor de onderrichtende literatuurafdeeling zijn keuze beperken tot die wetenschappelijke werken, welke buiten de wetenschappelijke vakliteratuur vallen, tenzij deze uitdrukkelijk verlangd en nergens elders ter plaatse te bekomen zijn :1), of terwille van plaatselijke industrieën enz. in de boekerij aanwezig moeten zijn.

22. Wetenschappelijke werken. Zóóver de algemeene overwegingen. Voor een bijzondere bespreking komen in aanmerking: de aanschaffing van wetenschappelijke werken en die van ontspannenden aard, en de werkwijze ten opzichte van het publiek.

Met Berghoeffer4) kan men de wetenschappelijke literatuur in drie groepen onderscheiden: Bronnen, monografieën en speciale onderzoekingen, en overzichtelijk bearbeide werken. Meerendeels komen deze in de wetenschappelijke bibliotheken voor, maar mogen

') H. J. van der Heim, Schoolbibliotheken, z.pl. 1863.

s) Zie b.v. R. Ross, Oeffentliche Biicher-und Lesehallen, Hamburg 1897, S. 32.

3) S. S. Green, The library in its relation to persons engaged in industrial pursuits. In: LJCN. 1889, p. 224.

4) Ch. W. Berghoeffer, Neue Erscheinungen für Bildungs-Bi-bliotheken In: BVL. 1900, S. 32.

Sluiten