Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoort, voor de wetenschappelijke afdeeling vrij lastig te trekken, en moet het individueel inzicht van den bibliothekaris hier telkens opnieuw beslissen, vrij wat eenvoudiger is het op het gebied der ontspanningslektuur.

Wij zien toch in de praktijk reeds vrij wel voldaan aan den eisch van Roquette, dat de wetenschappelijke bibliotheken uit geldelijke overwegingen zich een beperking hebben op te leggen bij de aanschaffing van boeken. ') Hij toch wil, dat de wetenschappelijke bibliotheken niet alleen het verzamelen van boeken over zéér speciale vakken, zooals krijgskunde, boschkuituur, enz. zullen nalaten, maar ook weren zullen «Volks- und Jugendschriften, Schulbücher, Andachts- und Gesangbücher, Kalender, Reise- und Sprachführer, Adressbücher, Sammler- und Liebhaberzeitschriften, Fachblatter für Handwerker, Sportlitteratur, politische Partei- und Kampfschriften. Freimaurerlitteratur und dergleichen ». Maar voora'. belletrie en kunstpublicaties.

Op de vraag, waar deze dan wél te vinden moesten zijn, geeft hij geen antwoord. Dat een groot deel der door hem opgesomde literatuur te vinden is in de bestaande «Bücher- und Lesehallenc, en »Free Public Libraries* valt overigens uit de door deze instellingen gepubliceerde katalogi te leeren.

24. Wij zien in die katalogi, dat in de boekenkasten der Openbare Leesmusea een zeer ruime plaats moet zijn aangewezen voor onderhoudende lektuur. Over de verhouding tusschen de verschillende afdeelingen geeft een in 1890 in 25 Engelsche bibliotheken gehouden enquête, het volgende beeld.2)

') A. Roqette, Die Finanzlage der Deutschen Bibliotheken. Lpz. 1902, S. 20. (Samml. Bibl.-wissensch. Arb., Heft 16.)

*) T. Mason, Fiction in Free Libraries. In: L. 1890, p. 179.

Totals. Percent

Theology; Philosophy, Eccles.-history. . 22.805 j 5-6

Biography 33395 8>I

History. Travels, Voyages 63.690 15.4

Art, Sciences, Natural History .... 9^245 j 1.3

Education, Politics, Commerce ... 46.863 12.25

Poetry, Drame 13.970 3-35

Miscellaneous Literature 68.128 16.5

Ftctton 156-337 1 37-5

Sluiten