Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

') Jena (Zeiss Stiftung) (1904) —

Hornatte, Novellen 4-247 — 20./ '/«

Dramen, Poesie 1.851 — 11.3 »

Geschichte 1.5 39 — 9.4 »

Socialwissenschaften 1.296 — 8.0 »

Erd-, Völkerkunde 1.232 — 7.9 »

Biographien 1.136 — 6.9 »

Technische Wissenschaften . . . 1.039 — 6.4 »

Naturwissenschaften 806 — 4.9 »

Zeitschriften 782 — 4.8 »

Philosophie, Padagogik, Religion . 777 — 4.7 »

Kunstwissenschaft 573 — 3.5 »

Hauswirthschaft 467 — 2.8 »

Literaturgeschichte 335 — 2.0 »

Allgemeines 209 — 1.3 »

16.289 — 100 0 "/„

25. Hoe uiteenloopend de percentcijfers voor onderhoudende ektuur dus wezen mogen, zoo wijzen deze toch overal uit, dat verreweg de grootste rubriek die der «fiction» is. In verband nu net het overal opgemerkte en hieronder nog nader te bespreken :eit, dat het percentcijfer der uitleening van onderhoudende lektuur /rij constant tusschen de 70 en 80 schommelt, is er in bibliotheekcringen ernstig overwogen of deze rubriek wel zóó gewichtig was, iat zij het leeuwendeel der aandacht van het publiek en van de jibliotheekinkomsten waard mocht geacht worden. Over deze cwestie is, vooral in Amerikaansche bibliotheken en onder Americaansche bibliothekarissen, een levendige wisseling van gedachten jehouden. Men vindt reeds alleen in de eerste zestien jaargangen fan «The Library Journal» niet minder dan 120 artikels, pro en :ontra, aan het onderwerp gewijd. 2)

Het «fiction»-vraagstuk is ook thans nog niet tot ieders bevrediging opgelost, en zal waarschijnlijk nog wel zeer lang een Ier meest gewichtige en eigenaardige voor Openbare Leesmusea )lijven. Voor de nadere uiteenzetting van het vraagstuk wordt ïaar een volgend hoofdstuk verwezen.

') Jahresbericht der Oeffentlichen Lesehalle zu Jena für 1904. Jena,1905, §8. ») Ellen M. Coe. In: LJCN. 1893.

Sluiten