Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het verloop der di strict-li brari es is te vinden in de geschiedenis dezer bibliotheken in den Noord-Amerikaanschen Staat New-York. Wij vinden hier het stelsel geinaugureerd bij een wettelijke regeling van het jaar 1835. Achtereenvolgens hebben daarna nog een twintigtal Staten dergelijke regelingen getroffen. ') Thans, nu het district-library-systeem, door de praktijk veroordeeld, sinds jaar en dag door de Free Public Library vervangen is, zou deze wet alleen nog uit een historisch oogpunt eenige beteekenis hebben, ware het niet, dat zij tevens het eerste voorbeeld is van een staatswet, welke den inwoners van een gemeente toestaat zich zeiven een belasting voor bibliotheek-doeleinden op te leggen; een principe, dat in de ontwikkeling der Angel Saksische bibliotheektoestanden de meest typische en de belangrijkste rol heeft gespeeld. -)

Voor den volledigen tekst der wet verwijs ik naar Bijlage A. De propaganda voor- en de verdediging van deze wet werd geleid door den toenmaligen Staatssecretaris van New-York, John A. D i x. Aan hem danken wij ook de duidelijke omschrijving van het doel dezer district-libraries : «The object was not so much for the benefit of children attending school, as for those who have completed their common school education. lts main design was to throw into schooldistricts, and place within the reach of all their inhabitants, a collection of good works on subjects calculated to enlarge their understandings and store their minds with useful knowledge.» 3) Wat hiervan op den duur terecht kwam, is uitvoerig beschreven in het bibliotheekrapport van 1876. *) Ik neem daaruit in hoofdzaakhet volgende over.

Reeds in 1838 blijkt, dat het opleggen van een belasting voor district-libraries zelden werd toegepast, hoe gering ook de maxima gesteld waren: S 20 hoogstens voor de oprichting en 10 voorde instandhouding. Men verleende derhalve van staatswege sinds 1838 een subsidie van totaal $ 55.000 'sjaars.

Werkelijk is daarmede jaren achtereen een kunstmatig onder-

l) Het zijn: Mussachusetts (1837), Counecticut (1839), Rhode Island en Iowa (1840), Indiana v1841), Maine (1844), Oliio (1847), Wisconsin (1848), Missouri (1853), California en Oregon (1854), Illinois (1855), Pennsylvania (1864), Kansas en Virginia (1870), New Jersey (1871), Kentucky en Minnesota (1873), Colorado (1876), Maryland (1878), en Arizona (1885).

s) H. A. Homes, Legislation for public libraries. In: L.J. 1879 p. 263.

3) H. B. Adams, Public libraries and popular education. Albany, 1900 (Home education bulletin, n° 31), p. 97.

4) Public Libraries in the United States. Wasli. 1876, p. 38 seqq.

Sluiten