Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bibliotheek te gebruiken hoe den weg daar te vinden «).

En hiermee naderen we het tweede punt, waarover men het algemeen eens is, wanneer gezegd wordt, dat ons tegenwoordig lager onderwijs op zich zelf geheel onvoldoende moet worden genoemd. En dat is ten opzichte van hetgeen gebeurt na het afloopen der lagere school.

78. Voor dat deel der bevolking, dat na de eerste jaren van elementair onderricht niet nog andere instellingen van paedagogisch gehalte Op zich wachtende vindt, eindigt reeds op zeer jeugdigen leeftijd iedere prikkel, aanleiding en aanmoediging zich verder te ontwikkeling of het weinige te behouden.

Er is niet alleen een groote prikkel van buitenaf noodig, om een zekere traagheid bij kinderen te overwinnen, tot op den leeftijd, wanneer eigen inzicht tot streven naar ontwikkeling aanzet. Maar men heeft in rekening te brengen, dat «the children of the lower classes have to commence work at a very early age, and it is impossible to keep them in the school long enough to educate them to any degree» s).

Zonder voldoende individueele ontwikkeling van wil en geest, zonder energie-opwekkende en krachten-herstellende middelen, zien wij dan binnen enkele jaren iedere schoolsche kennis vervluchtigen. Wordt op de een of andere wijze na eenige jaren tusschenruimte de oude kennis nog eens opgerakeld, hetzij door kleine ondervragingen over het op school geleerde, hetzij door voortgezet onderwijs, herhalingsonderwijs of bij vakonderricht, hetzij door cursussen, voordrachten of universiteits-uitbreiding, dan heeft men overal de ondervinding opgedaan, dat-, en zich verwondert, hoe weinig nog is blijven hangen.

Voor hen is het woord niet geschreven: * Education, in the truest sense, does not end at school or at college, but only begins there» 4). Veeleer kan men met het oog op hen zeggen: «our educational system stops just where its assistance might be made invaluable» 5). Wat Lander van de landbevolking getuigde, laat

*) W. T. Harris, The function of the library and the school in education. In: LJ. 1890, p. 29.

s) C. K. Bolton. Library examinations in schools. In: LJ. 1895, p. 122.

3) M. Dewey, The profession. In: LJ. 1877, p. 5.

4) E. Edwards, Free town libraries, their formation, management and history in Britain, France, Germany and America... London, 1869, p. 16.

') C. F. Adamp, The public library and the public schools. In: LJ. 1867. p.437

Sluiten