Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keling te geiaken. Op aanwijzing van dengeen, die bij universiteits-uitbreiding de taak van leider op zich neemt, moeten zij in een Openbaar Leesmuseum hun handleidingen, leesboeken enz. kunnen weten te vinden. En voor hen geldt hetzelfde als wat boven van de verhouding tusschen onderwijzer en bibliothekaris gezegd is.

En wederom is het in Amerika, dat in deze richting systematisch gearbeid is. Reeds een rapport van 1894, door T L. Montgomery uitgebracht, vermeldt, dat van de 63 aangeschreven Public Libraries, er 25 aansluiting hadden gevonden bij de Universityextension lessen; 5 hadden zelf University-extension lessen georganiseerd ').

Volkomen kan ik mij aansluiten bij den wensch: «Wie die Volksbibliotheken im bisherigen Sinne im wesentlichen Erganzungen der Volksschulen sind . .. so sind in England die Public Libraries Erganzungen der sogenannten University Extension. und ahnlich muss es bei uns werden: die freien Bibliotheken und Lesehallen, oder, kürzer gesagt, die Bücherhallen ... sollen Erganzungen der Volkshochschulen werden.» 3)

Want inderdaad zal de algemeener ontwikkeling, die UniversityExtension onder de massa brengt, naast zich instellingen doen verrijzen, waar de hulpmiddelen voor grondige verder-opbouwing door eigen studie te vinden moeten zijn, gelijk de wetenschappelijke en beroeps-bibliotheek onmisbaar is voor wetenschappelijken beroepsonderricht.

88. Voordrachten. Gaan de lessen der universiteits-uitbreiding voornamelijk uit van universiteiten en vereenigingen, en slechts in enkele gevallen van Openbare Leesmusea, zoo zijn deze laatste instellingen als aangewezen voor kleinere, minder omvangrijke «voordrachten» en «voorlezingen».

Als een zeer groot voordeel van dergelijke, van Openbare Leesmusea uitgaande voordrachten, wil ik noemen, dat deze meer eenheid en ouderlingen samenhang kunnen hebben, dan die men gewoonlijk ziet uitgaan van vereenigingen. De zonderlinge combinatie van zeer verschillende onderwerpen, kan, wanneer zich één lichaam daarvoor moeite geeft, beter vermeden worden dan ginds, terwijl bovendien door het Openbaar Leesmuseum gezorgd kan

') Zie LJ. 1894, p. 64.

3) J. B. Thompson, l.c. p. 4.

3) CVE. 1896. S. 62. — Ibidem, 1897, S. 31.

Sluiten