Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van origineelen, zooals dit b.v. te Dordrecht doorloopend met goed gevolg geschiedt.

90. Conclusie. Hiermede zijn enkele sociaal-paedagogische instellingen besproken in haar verhouding tot Openbare Leesmusea.

Het valt niet te ontkennen, dat in de wenschen voor samenwerking van genoemde instellingen nog een groot stuk idealisme steekt. Wanneer wij tegenover elkaar stellen, wat reeds bereikt is — ik bedoel niet uitsluitend wat in Nederland bereikt is—en wat men zich voorstellen kan, dat eenmaal bij beter en algemeener inzicht in het noodzakelijke dier samenwerking gebeuren kan: dan blijkt wel, dat wij hier nog aan het begin staan van een beweging.

Maar de hoofdzaak is en blijft, dat Openbare Leesmusea zich nauw aansluiten bij het onderwijs, in welken vorm ook gegeven, hetzij bestemd voor kinderen, hetzij voor volwassenen, en op welk gebied van weten dan ook. En dat daarbij steeds worde bedacht, dat Openbare Leesmusea niet voor bepaalde kringen, standen of klassen bestemd zijn, noch aangewezen zijn om bij dat onderwijs eenige leiding te geven; maar alleen bestemd zijn te worden: de voor ieder openstaande veizamelplaats van de hulpmiddelen, door het onderwijs gevraagd: voor onderwijzer en leerling, voor toehoorder en leider.

Sluiten