Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men heeft zich namelijk de uitleening door tusschenkomst van bestelhuizen zóó te denken, dat ieder, die te ver van de centrale afwoont om daar zelf het gewenschte boek te gaan halen, 'sochtends aan het bestelhuis van zijn wijk opgeeft, wat hij verlangt. Te zamen met zijn leeskaart wordt dan zijn ingevuld aanvraagbriefje volgens een vast opgemaakt plan door bijzonder daartoe aangewezen personeel afgehaald; in de centrale worden de orders uitgevoerd en 's middags wederom aan de verschillende bestelhuizen aangereikt, waar de lezer 's avonds het boek kan afhalen. In sommige plaatsen geschiedt de rondbezorging door afzonderlijke bibliotheekwagens, op andere b.v. in Charlottenburg per rijwiel; elders weer door tusschenkomst van het personeel der electrische tram, zooals b.v. snel en goedkoop te Croydon geschiedt.

De plaatsen die bij voorkeur als bestelhuizen worden gezocht zijn hulppostkantoren, tijdingzalen, kruidenierswinkels en dergelijke, waar veel publiek pleegt te komen.') Soms geschiedt de administratie door den winkelier kosteloos, soms tegen een vaste toelage, maar gebruikelijk is een premie voor elk uitgeleend boek.

De administratie in zulk een bestelhuis kan bijwijlen veel tijd en nauwkeurigheid vereischen, wanneer men slechts bedenkt, dat ieder bestelhuis ook de uitgelezen boeken terug ontvangt, daarvan een lijst moet bijhouden; verder moet aanteekenen, welke boeken aangevraagd doch niet binnen 24 uur afgehaald werden, nieuwe aanvragen in ontvangst moet nemen, de ontvangen boeten moet verantwoorden en er voor te zorgen heeft, dat alle afgegeven leeskaarten weer in het bezit komen van de rechthebbenden. In alle details vindt men de werkzaamheden van dergelijke bestelhuishouders beschreven in een artikel van Bost wiek. 2)

167. Thuisbezorging. Een uitbreiding van het bestelhuissysteem is de z.g.n. «home delivery», de thuisbezorging van het bestelde, zooals b.v. de Mercantile Library te New-York heeft ingevoerd, tegen een vergoeding van $ 2 per jaar. !)

Zoo ook te Boston, waar de «Library Delivery Company» voor

'-) Zie: G. W. Cole, Delivery stations or branch libraiies. In: LJ. 1892, p. 480. Een curieus staaltje van praktischen zin is»te bevinden: LJ. 1889 p. 349, waar de slationchets van de stadsstations bestellingen aannemen en uitvoeren.

a) A. E. Bost wiek, Branch libraries. In: LJ. 1898 p. 14—18.

3) Zie: H. C. Wellmann, Branches en deliveries. In: LJCN, 1898 p. 8.

Sluiten