Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de verlichting in de groote leeszalen is aan te bevelen, een in het midden van het vertrek geplaatste lichtbron, liefst met reflectielicht. Maar daarenboven plaatse men op iedere leestafel een serie kleinere gloeilampen, die door de bezoekers zelf of door het personeel kunnen ontstoken en bij niet bezette plaatsen uitgedraaid kunnen worden.

Gaslicht valt voor Openbare leesmusea onvoorwaardelijk af te keuren, daar het gasgebruik nadeelig is voor den leeren boekband, de atmosfeer onnoodig warm maakt en verontreinigt, en ten slotte lastiger aan te steken en uit te draaien is dan electrisch licht.

193. Men zal verder zijn aandacht hebben te geven aan de uitleenbank, te plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van het boekenmagazijn; aan de kasten voor den kaartkatalogus. die eveneens niet hoog mag opgetrokken zijn; aan de leestafels, waarvoor ovale vormen te verkiezen zijn boven lange vierkante; aan de stoelen; aan de vloerbekleeding, vooral met het oog op het stof, de hardnekkigste vijand in boekerijen, terwijl de luchtverversching, vooral in de leeszalen en de uitleenkamer een probleem is, waarop de aandacht van bouwheeren niet genoeg kan worden gevestigd.

Sluiten