Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een ander voorstel deed Last. Hij wilde, dat de gezamenlijke huurbibliotheken jaarlijksche tantièmes zouden storten in de kas van het Schriftstellerverband, een en ander bij wet te regelen. x)

199. Dergelijke maatregelen zal men niet ten opzichte van bibliotheken en Openbare Leesmusea voorgesteld vinden. Integendeel heeft zich de boekhandel reeds vroeg beijverd, het volksbibliotheekwezen te steunen, wel is waar niet zonder eigen belangen daarbij geheel uit het oog te verliezen.

Zoo vinden wij een mededeeling bij Annoot -'), over een boekhandel te Cans, welke in zijn katalogus van 1862 aan volksbibliotheken de aanbieding deed, boeken te leveren op afbetaling. En wel:

over 10 jaren, als het totaal der aanschaffing 200 fr. bedroeg.

» 12 • » » » » » 30° * «14» »» » » » 4°0 v

enz.

Het voorbeeld scheen navolging te hebben gevonden, daar in volgende jaren meerdere boekhandelszaken dergelijke aanbiedingen de wereld inzonden.

Een ander voorbeeld, ditmaal uit Duitschland, is te vinden in een circulaire, door Schmaltz in 1840 bij gelegenheid der Gutenbergfeesten onder de boekhandelaars verspreid, waarin hij vooreerst in het algemeen aandringt op het stichten van volksbibliotheken, waarmede de uitvinder der boekdrukkunst het best geëerd zou wezen. Dan wijst hij den boekhandel op den plicht, deze beweging te steunen. Onder de aanmoediging: «Vorwarts das Losungswort des edlern Buchhandels 1» zegt hij o.a.: «Sie sollen nicht blos für die gute Sache der guten Sache halber wirken: sie sollen auch als Kaufleute auf jede Weise ihre Rechnung dabei finden. Für uns ist's eine Herzenssache — für sie soll es zunachtst nur eine Geschaftsangelegenheit sein.» En verder: «Denken sie! Viele Tausend und Tausend neuer Bibliotheken im Vaterlande: welches Licht, welche Belehrung und für sie: welcher Bücherabsatz!» s)

1) Last, Das Autorenrecht und die Leihbibliotheken. Wien, 1883.

2) J. B. Annoot, Les bibliothèques populaires. Brux. 1866, p. 43.

:t) De door mij geciteerde oproep bevindt zich in de bibliotheek der „BtirsenVerein des Buchhandels" te Leipzig, geplakt achter in: [J. C. S.] Schmaltz DenkmAl für das vierte Jubilaum der Biichdruckerknnst. Lpz. 1840

Sluiten