Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226. Het komt mij voor, dat de «dictionary-catalogue», de «zaak- en naam-katalogus», voor Openbare Leesmusea de aangewezen katalogus moet genoemd worden. Alle pogingen om in anders ingerichte katalogi, — waaronder zeer verdienstelijke, b.v. die in Charlottenburg. — het gemis van een dergelijken katalogus door toevoegingen van zaakregisters, alphabetische schrijversregisters en dergelijke te vergoeden, komen mij voor, slechts even zoovele goed bedoelde maar omslachtige kunstmiddelen te zijn.

Deze hulpregisters op systematisch ingerichte katologi worden meest op getint papier gedrukt, en werken dan tenminste éénigszins verduidelijkend. Maar men vraagt zich toch af, waarom deze verschillende registers niet tot één gemaakt?

227. Systematische katalogus. Het voordeel van systematisch ingerichte katalogi blijft echter, dat boeken en artikels over één onderwerp in verwante en in verband tot elkaar gebrachte rubrieken te vinden zijn. De «dictionary catalogue» kan echter, dit gemak prijsgevend, toch door verwijzingen naar de aanverwante rubrieken en naar de onderwerpen onder verwante trefwoorden hulp bieden.

Toch zal altijd naast den naam-en-zaak-katalogus de systematische katalogus van dienst blijven voor hem, die bij meer uitgebreid en wetenschappelijk onderzoek den katalogus ter hand neemt. Voor Openbare Leesmusea, die over veel en degelijk wetenschappelijk materiaal beschikken, is dan ook een systematische katalogus, naast den zaak- en naamkatalogus voor het groote publiek en het dagelijksch gebruik bestemd, aan te bevelen.

Ik zou buiten het bestek van dit overzicht gaan, indien ik hier ook een verklarend en kritisch résumé geven wilde van de verschilllende systemen voor de systematische indeeling van den boekenschat in bibliotheken. Men vindt voor deze materie een zeer goede handleiding in J. D. Brown, Manuel of library classification and shelf arrangement (Londen, 1898), waarin beter nog dan in Graesel's Handbuch het essentieele in elk der talrijke oudere en nieuwere systemen gegeven wordt.

Ik zal mij dan ook bepalen tot enkele voorbeelden van de meest toegepaste systemen, voornamelijk met het doel, in het kort aan te geven, op welke wijze deze zijn opgebouwd.

«Men doe een keuze uit de bestaande systemen, probeere niet een eigen systeem uit te vinden» is verder een raad, die wel nadrukkelijk gegeven mag worden.

Sluiten