Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P = Philosophie und Theologie S = Sprachwissenschaften V = Volkswirthschaft L = Schone Literatur

R = Rechtskunde U = Unterhaltungslektüre

Hr= Heimatkunde F = Fremdsprachliches

B = Biographien A = Allgemeines

D — Deutsche Geschichte Z = Zeitschriften

22Q. Onderverdeeling. De verdere onderverdeeling der hoofdgroepen kan eveneens öf door cijfers, óf door letters worden aangegeven.

Cijferaanduiding. Het eigenaardigst gaat bij de cijferonderverdeeling het decimaal-systeem van Dewey te werk.

Achter het cijfer der hoofdgroep plaatst dit systeem een tweede enkelvoudig cijfer, en verkrijgt alzoo in elke hoofdrubriek tien onderrubrieken, in de tien hoofdrubrieken dus tezamen honderd rubrieken.

Men zal bijvoorbeeld in de rubriek 3 = Sociale wetenschappen deze rubrieken krijgen:

30 = Algemeene werken over sociale wetenschappen

31 = Statistiek

32 Staatsleer

33 = Staathuishoudkunde

34 = Rechtswetenschappen

35 = Administratiefrecht

36 = Instellingen van algemeen nut

37 = Onderwijs

38 = Handel en verkeer

39 = Volksleven

Een derde cijfer achter deze twee geplaatst biedt mogelijkheid tot verdere onderverdeeling, tezamen in 1000 rubrieken.

Voor de rubriek 33 = staathuishoudkunde b.v.

330 = Algemeene werken.

331 = Arbeid en arbeider.

332 = Bank-, geld-, munt- en kredietwezen.

333 = Grond en grondrente.

334 = Coöperatie.

335 = Socialisme, communisme, anarchisme.

336 = Financiën, belastingen.

337 = Tollen, vrijhandel.

338 = Verdeeling van goederen, armwezen.

Ieder dezer rubrieken laat zich door toevoeging van een vierde,

Sluiten