Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FF — Antiquities.

FN — Numismatics.

FS = Chivalry.

FV = Heraldry.

enz.

230. De boeknummering. Wanneer de titels gerangschikt zijn, hetzij in een alphabetischen, hetzij in een zaak- en naam-, hetzij in een systematischen katalogus, zoo zal vervolgens aan ieder boek een af zonderlijk volgnummer moeten worden gegeven, opdat het op een voudige wijze terug te vinden is, wanneer het ter leen gevraagd wordt.

Dit nummer moet dan ook in de eerste plaats duidelijk aangeven, waar het boek te vinden is, hetzij de boeken zelf systematisch geplaatst zijn. hetzij deze, naar gelang zij inkwamen, achter elkaar ingezet zijn.

Een systematische plaatsing in de kasten heeft het voordeel, dat men de boeken, tot éénzelfde rubriek behoorend, bij elkaar heeft staan. Het nadeel is, dat men steeds tusschen de onderafdeelingen ruimte moet openlaten voor nieuwe aanwinsten, en ingeval ook deze bezet raken, aan het verschuiven der opvolgende rubrieken moet gaan.

Een plaatsing naar gelang de aanwinsten binnenkomen, de «magazijnplaatsing*, heeft het voordeel, dat nooit behoeft te worden opgeschoven, en ieder boek een vaste plaats heeft; het nadeel, is, dat de literatuur uit één rubriek niet bij elkaar staat.

Men is, hoe ook de titels in den katalogus geordend zijn, geheel vrij in de keuze van het bij de boekplaatsing te volgen systeem. Een systematische katalogus veronderstelt niet per se een systematische plaatsing der boeken; bij een alphabetischen zaak- en naam- katalogus kunnen de boeken systematisch in de kast gerangschikt staan, öf een vast magazijn-nummer dragen.

231. Wanneer een Openbaar Leesmuseum zijn boeken systematisch plaatsen wil, zoo rekene het vooreerst op groote open vakken tusschen de rubrieken voor de nieuwe aanwinsten.

Men kan vervolgens aan de boeken een signatuur geven, die verband houdt met de systematische rubriekindeeling van den katalogus, met daarachter een volgnummer van het boek in elke rubriek, b.v. het 12e boek in rubriek H, onderafdeeling b, zal heeten Hbi2; de volgende aanwinst draagt de signatuur Hbi3 enz.; bij het decimaal systeem b.v. 621-12, 621-13, enz.

Sluiten