Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men zal ook (bij Krupp en in Elberfeld) een vrij ingewikkelde nummermethode gevolgd vinden, die in hoofdzaak hierop neerkomt, dat de boeken systematisch, doch naar 4 afmetingen gescheiden geplaatst worden. Ter besparing van tijd bij het zoeken, is achter of vóór het boeknummer een der cijfers, 1, 2, 3 of 4 geplaatst, waaraan het personeel terstond kan zien, van welke afmeting het boek is en dus op welke plankenrij het te vinden is. Of men begint de nummering van elke afmeting opnieuw bij een getallenreeks, b.v. voor de boeken der 2e afmeting bij 2000, der 3e afmeting bij 3000 enz.

233. In de wijze, waarop de signatuur op den boekband zichtbaar aangebracht wordt, kan men kiezen tusschen instempelen en opplakken.

Het instempelen van het nummer, tegelijk met het inbinden en instempelen van den boektitel, wordt al meer en metr verkozen boven het opplakken van nummeretiketten. Dit instempelen heeft vóór, dat zij duidelijke signaturen geeft en aan het loslaten en afvallen van etiketten voorgoed een einde maakt.

Etiketten hebben echter vóór, dat zij minder kostbaar zijn en gemakkelijk kunnen worden verwisseld.

Ingeval etiketten bij een systematische plaatsing der boeken gebruikt worden, moge het type der Kruppsche Bücherhalle overgenomen worden. Deze vertoonen behalve de gebruikelijke boeksignaturen, onderscheiden kenteekens, die wisselen naar gelang van de rubriek, waarin het boek thuisbehoort. Men zal een compleet stel afgebeeld vinden in: «Die Verwaltung und Einrichtung der Kruppschen Bücherhalle.» (Essen 1905 S. 51.)

Aan het personeel geven deze verschillend gemarkeerde etiketten gemakkelijke aanwijzingen bij de controle, ingeval een boek in een verkeerde rubriek mocht zijn ingezet; een zelfs oppervlakkig onderzoek geeft aanstonds de misplaatsing aan, door het in het oog loopend verschil der figuren.

Voor de Openbare Leesmusea met free-access *) zijn dergelijke etiketten onontbeerlijk.

Een Amerikaansclie etiketteering van boeken der kinderafdeeling waaruit de kinderen zelf mogen komen uitzoeken, welke wel aanbeveling verdient, is deze, dat men op den rug der boeken figuren plakt, overeenstemmend met den inhoud van het boek, b.v. een afbeelding van een vogel op een boek handelend over vogels, enz.

') Zie § 245.

Sluiten