Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in grootere en met slechte financieele verhoudingen kampende Openbare Leesmusea af te raden.

De kaartkatalogus heeft het nadeel, ruimte in te nemen, niet in ieders bezit gebracht te kunnen worden, en vrij dikwijls, bij drukke gebruikmaking, nagezien en hier en daar vernieuwd te moeten worden. Geen dezer drie nadeelen behoeft echter een overwegenden invloed op de keuzebepaling uit te oefenen; de tegenoverstaande voordeelen daarentegen wèl. Het grootste voordeel van kaartkatalogi boven de gedrukte is, dat zij steeds tot op de laatste aanwinsten bij te houden zijn, door de eenvoudige invoeging van nieuwe titelkaarten.

235. Wanneer echter een gedrukte katalogus begeerd wordt, zoo zorge men voor een duidelijke letter, niet te veel verschillende typen, een handig formaat en een zéér lage prijs. Als model voor een over één kolom gedrukten katalogus kan de Charlottenburgsche katalogus dienen. Als voorbeeld van de technische inrichting neem ik een gedeelte uit de afdeeling «Elektriciteiten Elektrotechniek» over.

T J 53 Ahrens, F. B. Handbuch der Elektrochemie, 1896.

T J 59 Bauer, H. Telegraphie oline Draht, Röntgenetrahlen, Teslalicht, 1903.

T J 52 Bermbach, W. Elektrizitiitswerke, elektrische Beleuchtung und Elektrische Kraltübertragung, 1900.

T J 23 Biscan, W. Die Bogenlampe.

Lesehalle Blaschke, P. VVörterbuch der Elektrotechnik in drei Sprachen, 1901.

enz.

Ter besparing van ruimte kan men overigens ook zeer goed over twee kolommen en met kleiner typen laten drukken, hetgeen door grootere publiclibraries in Engeland met goed gevolg ingevoerd is.

Men geve den katalogus zoolang mogelijk in één band uit; wordt hij echter te dik en te zwaar, zoo splitse men hem in een katalogus voor onderrichtende en een voor onderhoudende lektuur.

Met het oog op de duurte, alsook ter aanmoediging van het lezen van onderrichtende lektuur, stelle men uittreksels uit den hoofdkatalogus samen met de titels van boeken uit één rubriek (niet te verwarren met die bestemd zijn voor lezingen, enz. § 88). Deze katalogi kunnen zéér goedkoop aangeboden worden, geven een duidelijk overzicht van de aanwezige literatuur over een gebied,

Sluiten