Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vormen dikwijls uiterst belangrijke bibliografieën. De Public Library te Nottingham is in dit opzicht voortreffelijk uitgerust

Aanwijzingen over het gebruik van den katalogus, leesvoorwaarden, het reglement en dergelijke, kunnen in den katalogus den tekst voorafgaan.

Deze katalogus in boekvorm zal in meerder exemplaren voor het publiek in de uitleen- en leeszalen ter raadpleging moeten worden neergelegd, hetzij bevestigd aan een ketting ter voorkoming van slingeren en wegraken, hetzij, wat zéér aan te bevelen is, in albumvorm, waarbij dan de bladen van den katalogus geplakt zijn op zware linnen bladen, die een eind buiten de bladen van den katalogus uitsteken. Deze boeken worden, naar de rubrieken gescheiden, op tafels geschroefd. Het systeem, in Nottingham uitgedacht, komt mij voor zeer sterk aanbeveling te verdienen.

236. Kaartkatalogus. Praktischer en goedkooper is echter steeds de kaartkatalogus.

Men beginne een niet te groote, taaie doch dunne gladkartonnen kaart te kiezen, wit voor de boektitels en gekleurd voor de kaarten, die de rubrieken scheiden, de «afdeelingskaarten».

Het algemeen in Amerikaansche public libraries gebruikte type-1) is 7.5 hoog 12.5 c.M. breed, gelinieerd voor geschreven, onge-* liniëerd voor katalogi in machine-schrift. De getypte kaarten zijn m. i. steeds te verkiezen boven de geschreven, omdat bij de laatste steeds verschil van handschrift storend werken zal.

Het plakken van de titels op de kaarten, geknipt uit een gedrukten katalogus, is m. i. ook aan te bevelen, mits men zorgt, dat voor de knipsels bestemde vellen op zeer dun papier gedrukt worden, gelijk b.v. te Leiden in de Universiteitsbibliotheek geschiedt, opdat geen dikten tusschen de kaarten ontstaan.

Aan de onderzijde zijn de kaarten geperforeerd om de stang dóór te laten, die de kaarten in de kaartenbak bijeen en op orde zal houden.

De afdeelingskaarten kieze men van gekleurd karton. Deze zijn aan den bovenrand van tandjes voorzien :i), waarop de onderscheidende aanduidingen boven de kaarten uitsteken; door deze tand-

') Ten onzent gaf de Koninklijke Bibliotheek in 1895 een aantal dergelijke afzonderlijke katalogi uit.

s) In den handel gebracht door het Library Bureau, Chicago, het Institut de Bibliographie te Brussel, enz.

3) Zie § 237.

Sluiten