Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de met glas beschermde zijde staande, ziet aan de blauwe kleur van het cijfer, dat het boek met deze signatuur aanwezig en dus te bekomen is.

Wordt dan een boek aangevraagd, zoo keert het personeel, aan de open zijde staande, het blokje om, zóó dat thans de roode zijde voor het publiek zichtbaar wordt en daaraan dus kenbaar wordt, dat het boek uitgeleend is. Omgekeerd geschiedt de handeling bij het terugbrengen van het boek.

242. De eerste toepassing van den indicator geschiedde te Manchester in de Hulme Branch, door den bibliothekaris Charles Dyall, in 1863 i).

Een verdere uitbreiding van het systeem, waarbij het tevens mogelijk was de lezerskaart van den leener in den indicator op te bergen, is v.n.1. te danken aan J. Elliot, (1870). De smalle lezerskaart wordt hier naast het blokje gestoken op deze wijze:

gleuf voor de leeskaart.

de lezerskaart in de gleuf.

491

492

493

494

495

496

497

, en bij terugbrenging van het boek, uitgenomen en teruggegeven, terwijl het blokje weer met de blauwe zijde naar het publiek toe werd gedraaid.

De laatste verbetering in den Engelschen indicator komt op rekening van A. Cotgreave (1877), die, ter voorkoming van verkeerde plaatsing van de lezerskaart, bedacht, deze kaart niet naast het blokje, doch in het blokje te leggen. Het blokje moest

') J. D. Brown, Manual of library economy. Lordon, 1903, p. 162.

Sluiten