Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derhalve een doosje worden. Het bevatte verder ook nog een klein boekje, waarin de titel van het door het doosje vertegenwoordigde boek werd geschreven en waarin verder werd aangeteekend, wanneer en aan wien het boek was uitgeleend. Ook de lezerskaart werd in het doosje opgeborgen wanneer het boek aan iemand [was uitgeleend. Vier verschillende kleuren in de vier hoeken van deze lezerskaart aangebracht, wijzen aan het personeel uit, in welke week van de maand het boek werd uitgeleend, en wanneer dus de tijd gekomen is, dat het boek moet worden opgevraagd.

243. Een laatste uitbreiding en tevens vereenvoudiging van den indicator is thans in een hulpbibliotheek der Hamburgsche Bücherhalle (Pferdemarkt) in werking, volgens het systeem-Schülke.

In plaats van rechthoekige blokjes met cijfers, heeft men daar schuine blokjes, waarvan ieder der korte vlakken beplakt is met den zeer verkorten titel en de signatuur van het boek.

De blokjes nu worden niet, zooals bij alle andere systemen, omgekeerd bij uitleening en terugbrenging van het correspondeerende boek, doch zij blijven steeds zóó staan. Om aan te geven, dat het boek uitgeleend is, wordt de dik-kartonnen lezerskaart telkens omwikkeld met een strook gekleurd papier, onder het blokje geschoven, dat door twee uitstekende schaatsjes daarvoor de ruimte laat; en dóór de glazen ruit heen ziet nu het publiek een gekleurde streep onder den titel van het boek, en weet daaraan dat het bovenstaande boek uitgeleend is. Men krijgt dus het volgende beeld, gezien van de publiek-zijde:

Schaatsjes. Omwikkelde lezerskaart.

f

titel, titeltitel, titel.

De gekleurde papierstrooken, waarin de lezerskaarten worden gewikkeld, wisselen iedere week met het oog op het terugvragen

Sluiten