Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit zal echter 111 de praktijk dikwijls te lastig blijken. Daarom is — in Berlij'n b.v. — de «Empfehlungsschein» ingevoerd, aldus luidend:

Empfehlungsschein

zur Benutzung der Stadtisclieri Volksbibliothek.

(Manie, Stand, Wohnung)

ist mir als zuverliissig bekannt. Ich empt'ehle,de... Genannten die Benutzung

der Volksbibliothek zu gestatten.

Berlin, den 290

(Name, Stand und Wohnung des Emp/ehléhden).

Kinderen zal men, zoolang zij de school bezoeken, toelaten kunnen op een door den onderwijzer of het schoolhoofd onderteekende aanvrage, met of zonder kennisgeving van de inschrijving aan de ouders.J) Na het verlaten der school zal zal men voor de inschrijving een onderteekend formulier van de ouders of voogden als eisch kunnen stellen.

256. Het meest uitgewerkte systeem voor borgstelling vindt men echter in Angel-Saksische bibliotheken.

De Engelsche Public Libraries Act 1901 (art. 3) geeft aan elke «library autority» de bevoegdheid reglementen te maken:

(a) aangaande het gebruik der bibliotheek in het algemeen;

(b) eischen van waarborg te stellen 5);

(c) aangaande het personeel;

terwijl de derde alinea de strafbepaling opneemt s).

De vorm, waarin de borgstelling in Engelsche P«Wli« Librari*» gevraagd wordt, is deze, dat formulieren («v*««h«r»») é«»r de l»ibli*tk««k verstrekt worden, gewoonlijk in drie soorten: (1) voor belasting-plichtigen, (2) niet-belastingplichtigen, en (3) tijdelijk ter plaatse arbeidenden.

De belastingplichtige, wiens naam dus voorkomt in de kiezerslijsten, vult een formulier in, waarbij hij zich verplicht geleende boeken terug te bezorgen en eventueele schade aan de bibliotheek

') Zie § 79.

') »For requiring frora any person using the same, any guarantee or security against the loss ot or injnry to any book or other article."

:i) »(3) AU ofïences and penalties under any such by-law may be prosecuted and recovered in manner provided by the : ummary Jnrisdiction Acts."

Sluiten