Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude plaats teruggebracht of aan den rechthebbende teruggegeven worden.

266. Het bewaren van boek-, lezers- of kontokaart tijdens het uitgeleend zijn van het boek kan verschillend geschieden.

Zij kunnen beide afzonderlijk in twee verschillende bakken bewaard worden, en dan zal men een goed overzicht in de bakken zelf hebben, welke boeken uitgeleend zijn en aan welke personen.

Maar men kan de boekkaarten en de lezers- of kontokaarten in éénzelfde bak bewaren, en wel zóó, dat beide kaarten, die tezamen uitgeleend boek èn lezer van het boek aanduiden, in één zakje, gelijk aan dat van het boekzakje, worden bewaard, doch zóó dat boektitel en de naam van den lezer beide tegelijkertijd zichtbaar zijn.

Dus zóó:

boekkaart als boven

lezers- of kontokaart met naam en volgnummer

zakje

Sluiten