Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boeken uit de kasten worden genomen zonder voorkennis van het personeel (Berlijn, Hugo Heimann), óf door de bepaling, dat ieder gebruikt boek op de leestafel moet blijven liggen en alleen door het personeel teruggezet mag worden (Croydon).

Het komt mij echter voor, dat deze telling, voor zoover althans de boeken en tijdschriften uit de lees- en studiezalen zelf betreft, achterwege kan blijven, en alleen die boeken geteld behoeven te worden, die uit het boeken magazijn in de leeszaal worden gebruikt.

(e) Het aantal banden geve men op. gescheiden naar rubrieken. De verschillende rubrieken zijn :

Algemeene werken. Muziek.

Tijdschriften. Letterkunde.

Wijsbegeerte. Reisbeschrijving.

Godsdienstwetenschap. Geschiedenis.

Sociologie. Levensbeschrijving.

Taalwetenschap. Onderhoudende lektuur.

Natuurwetenschappen. Vreemde talen.

Technische wetenschappen. Kinderboeken.

Kunst.

Men geve het aantal banden op, aanwezig in: de centrale, de hulpbibliotheken, bestelhuizen en in reizende bibliotheken.

Eveneens van de nieuwe aanschaffingen, de verloren en de uitgeschoten boeken.

(f) De balans der instelling geve ten minste gespecificeerde inlichting over:

Inkomsten: Geregelde bijdragen van staat, gemeente, vereenigingen, particulieren;

» Toevallige baten uit dezelfde bronnen;

» Boeten.

Uitgaven: Salarissen van het personeel;

» Boekaanschaffing;

» Boekbanden (eigen boekbinderij afzonderlijk):

» Onderhoudskosten van het gebouw en uitrusting;

» Bouwkosten ingeval een eigen gebouw betrokken is.

(g) Het aantal personen in de instelling werkzaam, worde geteld naar: hoofdpersoneel, assistenten in de verschillende takken van dienst, vrijwillige hulpkrachten, bedienden.

Men vermelde tevens het aantal dagen, waarop de bibliotheek gedurende het jaar geopend is geweest, en of zondagsopening bestaat.

Sluiten