Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijks-Universiteits bibliotheek Utrecht.

1 Hoofdbibliothekaris ƒ 3000 (begrooting

1907: /3400-)

2 Conservatoren elk » 15 5°

Rijks-Universiteits bibliotheek Groningen.

1 Hoofdbibliothekaris ) 2000

I Conservator » 13°°

R ij ks-Universiteits- bibliotheek Delft.

1 Hoofdbibliothekaris ƒ 2000

1 Assistent » 1000

Stedelijke Universiteits-bibliotheek Amsterdam.

1 Hoofdbibliothekaris ƒ 3800 (begrooting

1907: ƒ4000.)

1 Adjunct-bibliothekaris . . . . » 2200

3 Assistenten (ƒ1600, 1400, 1000). . 4000

Koninklijke Bibliotheek 's Gravenhage.

1 Hoofdbibliothekaris ƒ 4000

3 Onderbibliothekarissen . . . . » 6600 (gem. 2200.)

1 Amanuensis » 2000

1 Tijdelijk ambtenaar » 2000

5 Assistenten » 7^5°

Achterstaan bij de in 1904 geregelde salarissen van de Rijksarchivarissen, wier bezoldiging deze is:

Algemeen Rijksarchivaris .... ƒ 37°°—45°° Provinciaal » en

Adjunct-Archivarissen te

's Gravenhage » 2800—3600

Hoofdcommiezen » 2400—37°°

Commiezen » 2000—2300

Adjunct commiezen » 1000—1900

Achterstaan bij de salarissen van ambtenaren in gemeentedienst in groote steden, en van ambtenaren bij de Departementen van Algemeen Bestuur, voor welke de laatste regeling in 1906 de volgende traktementen vaststelde:

Secretaris-generaal ƒ 5000

Administrateurs » 4000—4800

Referendarissen » 3000—3^00

Hoofdcommiezen » 2400—2900

Commiezen » 1800—2300

Adjunct-commiezen » 1200—1700

Sluiten