Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

327. Als voorbeeld van de uitgaven van een eveneens onvoldoend, doch in ieder geval ruimer gesubsidieerde moderne Bücherhalle, kies ik de in 1894 te Freiburg opgerichte. Zij is m.i. het type van een onder karige middelen gebukt gaand Openbaar Leesmuseum, bovendien fel bestookt door een katholieken concurrent. De uitgaven waren als volgt:

94: personeel M. 1045.— ; binden M. 557.—; boeken M. 26.90 '95: » » 1252.— » » 433-— * * 51* •96: » » 1275.22 » » 503-20 » » 59-8o '97: » » 1341.77 » » 337-9° * * 94'98: » » 1340— » » 600.45 » » 354-20 '99: » » 1471.— » » 444-83 » * 277.—

328. Plaatst men naast deze cijfers die van de Free Circulating Libraries, in New-York, zoo wordt het duidelijk, waarom het bibliotheekwezen in Amerika zulk een vlucht heeft kunnen nemen.

lidmaat-' „ . Giften in

Uitgaven Stedelijke Staats- Giften in

Jaar" in dollars, bijdragen. geldgn subsidies. geld. bouwen.

2.481,83 3-997.66

'81 4.624,30 4-977.50 12.000,—

'82 5.820,99 5-493.52 20.000,—

'83 7.659,50 5.800,60 13.200,—

'84 7.986,35 7-430,31 10.000,— geb.

'85 9.714,63 10.472,07 5.200, |

'86 12.002.27 11.326,— 1

'87 15.44 7,76 4.999.98 9.866,75 25.000, geb.

'88 22.582,49 12.500,01 7.656,—

'89 23.498,26 9.166,67 11.039,— 20.000,—

'90 20.782,03 6458,34 15.701,— 5.000,

'91 25.579,03 16.875,— 10.710,06 6.500,—

'92 27.886,61 17.500,— 9-215.33 1.691,67

'93 33.242,77 18.333,32 9.763,43

'94 34.586,98 20.000,— 10.636,44 10.000,—

'95 40.904,89 23.333,34 17-284.24 3.041,80

'96 47.255,21 28.750,— 13.722,96

'97 61.941,0847.916,66 11.636,23 1.400,— 5.000,

'98 79.720,93 7i.333.34 10.391,84 1.800, 8.000,—

'99 98.211,17 75.166,67 8.925,99 2.000,— 80.000,—

'00 89.839,07 64.916,67 18.578,67 2.200, 77.552,66

Sluiten