Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Salarissen . . . M. 5618,50 Diversen . . » 53.54

M. 5672,04

Boeken » 16981,25

M. 64479,26

Boekbinder ij.

Huur M. 648,—

Onkosten . . . . M. 331,48 Verwarming ...» 36,60 Verlichting ...» 78,22 Schoonmaak ...» 5,50

» 451,80

Materiaal » 1458,86

Salarissen . . . . M. 7686,10 Diversen .... » 181,08

» 7867,18

Inrichting » 1338,30

» 11764,-

Totaal M. 110.094,18

334. Frankfort. Minder gelukkig daarentegen is de Bücherhalle in Frankfort, die veel met geldgebrek heeft te kampen.

Frankfort (1904)

(155.966 uitleeningen; 118.683 bezoeken; 6200 ingeschreven lezers; 1 gebouw, 1 filiaal; 334.951 inwoners.)

Aflossing schuld 1903 M. 2600,—

Huur » 4800,—

Salarissen » 9488,10

Schoonmaak » 1222,05

Verwarming en verlichting » 2549,70

Invaliditeit-, ziekte-, brandverzekering,

belasting » 461,01

Drukwerk » 576,20

Bureaukosten » 376,20

Meubilair » 1610,26

Tijdschriften » 1500,90

Boeken » 4126,—

RinH#»n » i7cn 88

Huur »

Salarissen »

Schoonmaak »

Verwarming en verlichting »

Invaliditeit-, ziekte-, brandverzekering,

belasting »

Drukwerk »

Bureaukosten »

Meubilair »

Tijdschriften »

Boeken »

Binden »

Sluiten